Bilimsel Program

04 MART 2024, Pazartesi
  A Salonu B Salonu C Salonu
14:00-16:00   Allerjik Aciller Kursu Oturum Başkanları: Koray Harmancı, Reha Cengizlier, Yakup Canıtez Perioperatif Allerjiler Nurşen Günaydın Akut Ürtiker ve Angioödem Ayça Kıykım Anafilaksi Hikmet Tekin Nacaroğlu Astım Atak Tedavisi Mustafa Arga Çocuk Hastalarda Akut Solunum Yetmezliği ve Tedavide Güncel Yaklaşımlar Kursu Oturum Başkanları: Alkan Bal, Çağlar Ödek 14:00 – 14:20 | Fizyopatoloji, Steroid ve İnhalasyon Tedavileri Çağlar Ödek 14:30 – 14:50 | Yüksek Akışlı Nazal Kanül Oksijen Tedavisi Alkan Bal 15:00 – 15:20 | Non-invaziv Mekanik Ventilasyon Neslihan Zengin 15:30 – 15:50 | Cihaz Başında Pratik Uygulama
16:00-17:00 Açılış Kokteyli
(A Salonu Önü)
   
17:00-18:00 Açılış Töreni    
18:00-19:00 Açılış Paneli - PROF. DR. İBRAHİM ILDIRIM OTURUMU Oturum Başkanları: Mustafa Hacımustafaoğlu, Solmaz Çelebi Rutin Aşı Takviminden Sapmalar: Eksik Aşılı Çocukta Aşı Planı Gizem Ergün Dünyada Yeni Ruhsat Alan Aşılar Mustafa Hacımustafaoğlu    
20:30-21:15 KONFERANS 1 Stres Yönetimi için Vagal Egzersizler Vahide Savcı
Farmakolog & Wellbeing Uzmanı
   
05 MART 2024, Salı
  A Salonu B Salonu C Salonu
08:00-09:00 PANEL 1 - PROF. DR. ESEN DEMİR – PROF. DR. MEHTAP YAZICIOĞLU OTURUMU Oturum Başkanları: Esen Demir, Mehtap Yazıcıoğlu Çocuklarda Sık Görülen İlaç Allerjileri ve Çapraz Reaksiyonlardan Korunma Önerileri Ceren Can İnek Sütü Protein Allerjisi Esra Özek PANEL 2 - KARDİYOLOJİ Çocuk ve Spor Oturum Başkanları: Ergün Çil, Özlem Mehtap Bostan Spor Öncesi Sağlık Taraması Nasıl Yapılmalıdır? Ufuk Şekir Sporda Ritim Problemleri ve Ani Ölüm Fahrettin Uysal Sözel Bildiri Oturumu 1 Oturum detayları için tıklayınız
09:00-10:00 KONFERANS 2 – PROF. DR. EREN ÖZEK OTURUMU Oturum Başkanları: Esin Koç, Mehmet Vural Avrupa RDS Kılavuzu Eren Özek KONFERANS 3 - GASTROENTEROLOJİ Oturum Başkanları: Tanju Başarır Özkan, Turgut Özeke Çocuklarda Malnütrisyon; Büyüyelim, Gelişelim Funda Çetin Sözel Bildiri Oturumu 2 Oturum detayları için tıklayınız
10:00-10:30 Kahve Arası
10:30-11:30 PANEL 3 - PROF. DR. HALUK ÇOKUĞRAŞ OTURUMU Oturum Başkanları: Haluk Çokuğraş, Nermin Güler Atopik Dermatit Güncel Tedavisi, Nemlendirici Seçiminde Önemli Noktalar Pınar Uysal Besin Allerjisinde Az Konuştuklarımız Betül Büyüktiryaki PANEL 4 - ROMATOLOJİ Oturum Başkanları: Osman Dönmez, Sara Şebnem Kılıç Gültekin Olgularla Juvenil İdyopatik Artrit Özgür Kasapçopur FMF dışı Periyodik Ateş Sendromları Nuray Aktay Ayaz Sözel Bildiri Oturumu 3 Oturum detayları için tıklayınız
11:30-12:30 UYDU SEMPOZYUM – ORZAX Oturum Başkanları: Ömer Tarım, Halil Sağlam Çinko Desteğinde Yenilikçi Bir Yaklaşım: Çinko Bisglisinat Emin Ünüvar    
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:30 PANEL 5 - GASTROENTEROLOJİ PROF. DR. FÜGEN ÇULLU ÇOKUĞRAŞ OTURUMU
Çocuklarda Kusmaya Yaklaşım
Oturum Başkanları: Fügen Çullu Çokuğraş, Raşit Yağcı Gastrointestinal Nedenler ve Yönetimi M. Ayşe Selimoğlu Gastrointestinal Sistem Dışı Nedenler, Ayırıcı Tanı ve Algoritmik Yaklaşım Taner Özgür
PANEL 6 - NEFROLOJİ Oturum Başkanları: Sevgi Mir, Osman Dönmez Nefrolityazis ve Pirimer Hiperokzalozis Tedavisindeki Yenilikler Sevcan Bakkaloğlu Olgularla Hemolitik Üremik Sendrom (HÜS) Nur Canpolat Sözel Bildiri Oturumu 4 Oturum detayları için tıklayınız
14:30-15:30 PANEL 7 - Allerjik Hastalıklar Oturumu Oturum Başkanları: Günnur Deniz, Şükrü Çekiç Herediter Angioödem Elif Karakoç Aydıner Atopik Dermatit ve Primer İmmün Yetmezlik İlişkisi, Hangi Durumda İmmün Yetmezlik Düşünelim Safa Barış PANEL 8 - HEMATOLOJİ
Her yönüyle yenidoğanda K vitamini eksikliği
Oturum Başkanları: Hilal Özkan, Yeter Düzenli Kar Olgu Sunumu Alperen Numan Katmer Yenidoğanda K Vitamini Eksikliği Meryem Albayrak K Vitamini Reddiyle Nasıl Başa Çıkılır? Gizem Ergün Özdel
Sözel Bildiri Oturumu 5 Oturum detayları için tıklayınız
15:30-16:00 Kahve Arası
16:00-17:00 PANEL 9 – GASTROENTEROLOJİ - YOĞUN BAKIM ORTAK OTURUMU
Kritik Hastalarda Enteral ve Parenteral Beslenme
Oturum Başkanları: Fügen Çullu Çokuğraş, Tanju Başarır Özkan Çocuklarda Enteral Beslenmede Peptid Bazlı Ürünlerin Önemi Ömer Faruk Beşer Parenteral Beslenmede Hazır Ürünler Çağlar Ödek
PANEL 10 - İMMÜNOLOJİ
İmmunoglobulin Yapım Mekanizması ve Tedavi Uygulamaları
Oturum Başkanları: Yıldız Camcıoğlu, Sara Şebnem Kılıç Gültekin B Hücre Gelişimi ve Antikor Üretimi İlhan Tezcan Ig Tedavisi Uygulamaları Elif Karakoç Aydıner
 
17:15-18:30 Poster bildiri sunumları Oturum detayları için tıklayınız
20:30 Balkanlar’ın Türkiye için Önemi Orhan Derman
6 MART 2024, Çarşamba
  A Salonu B Salonu C Salonu
08:00-09:00 PANEL 11 – HEMATOLOJİ
Yenidoğanda kanama ve tromboz
Oturum Başkanları: Melike Sezgin Evim, Salih Çağrı Çakır Yenidoğanda Kanama Ayşegül Ünüvar Yenidoğanda Tromboz Serap Karaman
PANEL 12 - ENDOKRİNOLOJİ Oturum Başkanları: Ömer Tarım, Erdal Eren Rikets Özlem Kara Osteoporoz Yasemin Denkboy  
09:00-10:00 PANEL 13 – NEFROLOJİ Oturum Başkanları: Sevgi Mir, Osman Dönmez İdrar Yolu Enfeksiyonlarında (İYE) Ne Zaman Görüntüleme? Nasıl tedavi Edelim? Umut Selda Kavak Bayrakçı Akut Postenfeksiyöz Glomerülonefritler (APSGN,..) İpek Kaplan Bulut PANEL 14 – Çocuk Göğüs Oturumu Oturum Başkanları: Yakup Canıtez, Bülent Karadağ Bronşiolitis Obliterans Tedavisinde Güncel Yaklaşım Yasemin Gökdemir Uyku Solunum Bozuklukları Ayşe Ayzıt Sakallı KF Tedavisinde Yenilikler Deniz Doğru Ersöz  
10:00-10:30 Kahve Arası
10:30-11:30 PANEL 15 – PROF. DR. CANER KABASAKAL OTURUMUOturum Başkanları: Caner Kabasakal, Ayşe Öner Çocukluk Çağında Nefrotik Sendrom Önder Yavaşçan Potasyum Denge Bozuklukları ve Hiperpotasemi Tedavisinde Yenilikler Bilal Yıldız PANEL 16 – ONKOLOJİ Oturum Başkanları: Betül Sevinir, Metin Demirkaya Olgularla Lenfadenopatiye Yaklaşım Ayşe Erbay  
11:30-12:30 PANEL 17 – YENİDOĞAN
Neonatolojide Güncellemeler
Oturum Başkanları: Nilgün Köksal, Hilal Özkan Neonatal Sepsise Güncel Yaklaşım Merih Çetinkaya Yenidoğan Sarılıklarında Güncel Kılavuzlar Salih Çağrı Çakır
PANEL 18 – ROMATOLOJİ Oturum Başkanları: Osman Dönmez, Sara Şebnem Kılıç Gültekin IgA Vaskülitinde Tedavi ve İzlem Betül Sözeri Kawasaki Hastalığı Balahan Bora Makay  
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:30 PANEL 19 - Solunum Yolu Allerjileri Oturum Başkanları: Maleyka Karimova, Metin Aydoğan Astım Tedavisinde Yenilikler Arzu Bakırtaş Allerjik Hastalıklarda İmmünoterapi, Hasta Seçiminde Önemli Noktalar Ümit Murat Şahiner PANEL 20 - METABOLİZMA
Kardiyomyopatilere Yaklaşım
Oturum Başkanı: Şahin Erdöl Kardiyomyopatiler Fahrettin Uysal Kardiyomyopatilere Metabolik Yaklaşım Pelin Teke Kısa
 
14:30-15:30 KONFERANS 4 GASTROENTEROLOJİ Oturum Başkanları: Raşit Vural Yağcı, Tanju Başarır Özkan Bebek Beslenmesinde Biyotikler ve Mikrobiyota Ener Çağrı Dinleyici PANEL 21 - ÇOCUK NÖROLOJİ OTURUMU Oturum Başkanı: Mehmet Sait Okan Pediatrik Nörolojik Acillere Yaklaşım Muhittin Bodur, Rabia Tütüncü Toker  
15:30-16:00 Kahve Arası
16:00-17:00 PANEL 22 - PROF. DR. NİHAT SAPAN OTURUMU Oturum Başkanları: Nihat Sapan, Cevdet Özdemir Epitel Bariyer Teorisinde Yeni Gelişmeler Cezmi Akdiş Besin Alerjilerine Karşı İntolerans Mekanizmaları Mübeccel Akdiş    
21:30 Bar Gecesi
(Vibe -2. Kat)
   
7 MART 2024, Perşembe
  A Salonu B Salonu C Salonu
09:00-10:00 PANEL 23 - Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Oturumu Oturum Başkanları: Osman Dönmez, Çağlar Ödek Geride Bıraktığımız Yılda Çocuk Acil ve YOĞUN BAKIMIN SICAK KONULARI Afetlerde Çocuk Acil Organizasyonu Alkan Bal Solunum Sıkıntısı Olan Hastaya Yaklaşım Neslihan Zengin 09:30-10:10 | HEMŞİRELİK OTURUMU – 1 Oturum Başkanları: Halil Sağlam, Fatma Düzgün, Semra Sürenler Pediatri Hemşireliğinde Yapay Zeka Ayla İrem Aydın Çocuk Hastalarda Ağrıyı Azaltma Yöntemlerindeki Yenilikler Meryem Atak  
10:00-10:30 Kahve Arası 10:10-10:30 | Kahve Arası  
10:30-11:30 PANEL 24 - ONKOLOJİ ACİLLER Oturum Başkanları: Taner Özgür, Çağlar Ödek Çocuk Onkolojide Metabolik Aciller Yunus Murat Akçabelen Kanser Riski Olan Hastalar ve İzlemleri Aytül Temuroğlu 10:30-11:50 | HEMŞİRELİK OTURUMU – 2
Çocuk Hastalarda Girişimsel İşlemler
Oturum Başkanları: Osman Dönmez, Nurcan Özyazıcıoğlu, Ergül Tunalı Endoskopi Uygulaması Gülizar Özgür Diyaliz Uygulaması Gülcan Canberk, Mercan Çelenk Kateter Uygulamaları Merve Gültekin
 
11:30-12:00 KONFERANS 5 Oturum Başkanı: Nihat Sapan KF’ de Akılcı İlaç Kullanımı Merve Korkmaz  
12:00 Kapanış