Önemli Tarihler

Bildiri özetleri son gönderim tarihi :

31 Ocak 2018
   
Bildiri değerlendirme sonuçları kabul/red bildirim tarihi: 10 Şubat 2018
   
E-poster son gönderim tarihi: 21 Şubat 2018
   
Panel sunum özetleri son gönderim tarihi  : 21 Şubat 2018