Linkler

 Çocuk Nefroloji Derneği

 Türk Pediatri Kurumu

 Türk Pediatrik Hematoloji Derneği

 Türk Pediatrik Kardiyoloji Derneği

 Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Derneği

 Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği

 Türkiye Milli Pediatri Derneği

 Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği

 Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Derneği