Onlıne Bildiri

Kongreye bildiri gönderimi poster ve sözel bildiri gönderimi şeklinde olacaktır.
Bildiri özetleri online sistem üzerinden toplanacaktır.

Bildiri Özeti son gönderim tarihi
31 Ocak 2018

Bildiri Sorumlusu
Prof.Dr. Birol Baytan
baytanbirol@yahoo.com


Bildiri Özetleri Gönderim Kuralları
* Bildirilerin kongrede yer alabilmesi ve Kongre CD’ sinde yayınlanabilmesi için kayıt yaptırmış olmak gerekmektedir.
* Özetler Giriş ve Amaç, Gereç ve Yöntem, Sonuç ve Tartışma bilgilerini kapsayacak biçimde olmalıdır.
* Akademik unvan kullanılmamalıdır, özetler 350 kelimeyi geçmemelidir.
* Özet metin içerisinde kullanılacak resim, grafik ya da tablo yerlerinin özet metin içerisinde belirtilmesi gerekmektedir.
* Bildiri özeti gönderimi 31 Ocak 2018' de sona erecektir. Sistem üzerinde sadece göndermiş olduğunuz
bildirilerin durumunu takip edebilirsiniz.
* Kabul edilen bildiriler ile ilgili kabul yazısı tarafınıza mail yolu ile gönderilecektir.
* Sözel kabul edilen bildirler web sitesinden ilan edilecektir.
* Sözel bildirilerinizi ilan tarihinden sonra bililmsel program üzerinden de takip edebilirsiniz.


Poster sunumları E-poster şeklinde yapılacaktır.
* E-Poster son gönderim tarihi 11 Şubat 2018' dir.
* Bildiriniz poster olarak kabul edildikten sonra lütfen aşağıdaki özelliklerde hazırladığınız dijital posterlerinizi operasyon1@burkon.com adresine göndermenizi rica ederiz.


Dijital Poster Teknik Özellikleri:

* JPEG olarak 3:4 oranında dikey olarak hazırlanmalıdır.
* Yüksek çözününürlüklü, minimum 1536(en) x 2048(boy) olmalıdır.
* Belirtilen ölçülerde çalışılan Dijital E-poster de yazılar mümkün olduğunca büyük ve okunaklı olmalıdır. Önerilen font 18 - 24 punto arasında arial dir.
* E-Poster üzerindeki bilgiler bir sayfaya sığmaz ise aynı ölçülerde ikinci bir sayfa yapılmalı, yapıştırılanresim ve tabloların kaliteside yüksek olmalıdır.
* JPEG çözünürlülüğünde sorun yaşayan bildiri sahipleri isterlerse direk olarak ppt veya pptx uzantılı çalışma dosyalarınıda gönderebilirler.
Bildiriler oluşturulacak komite tarafından kongre esnasında değerlendirilecektir. 1., 2. ve 3. seçilen bildirilerin sahipleri 14 Mart 2018 tarihinde saat 11:45 – 12:15 arasında yapılacak kapanış oturumunda sunum yapacaklardır. Bu nedenle, bildirisi kabul edilenlerin en fazla 10 slayttan oluşan 5 dakikalık bir sunum hazırlayarak kongreye gelmeleri önerilir.