Bilimsel Program

Bilimsel Program PDF için tıklayınız..
11 Mart 2018, Pazar
17:30 - 18:00 Açılış Töreni

Özel Eğitime Gereksinim Olan Çocuklar Müzik Dinletisi
18:00 - 18:30

AÇILIŞ KONFERANSI 1

Oturum Başkanları :
Tanju Özkan,
Mustafa Hacımustafaoğlu

Türkiye’de HIV Enfeksiyonu Güncel Durum
Mustafa Kemal Çelen

18:30 - 19:00

AÇILIŞ KONFERANSI 2

Hava Kirliliğinin Çocuklarımızın Sağlığına Etkileri
Nihat Sapan

19:00 - 19:30 Çağımızın Problemi: Çevre ve Hava Kirliliği
Güven İslamoğlu
19:30 - 21:30 Akşam Yemeği
12 Mart 2018, Pazartesi
  A Salonu B Salonu
07:30 - 08:00 Sözel Sunumlar

Oturum Başkanları :

Nihat Sapan,
Tanju Özkan
Sözel Sunumlar

Oturum Başkanları :
Osman Dönmez
Birol Baytan
08:00 - 09:00 PANEL : ÜRTİKER

Oturum Başkanları :
Abdülkadir Koçak,
Yakup Canıtez

Akut Ürtiker ve Angioödem
Koray Harmancı

Kronik Ürtikerde Yeni Gelişmeler
Nihat Sapan
 
09:00 - 10:00 PANEL : BESİN ALLERJİSİ

Oturum Başkanları :
Nihat Sapan,
Nermin Güler

Olgularla Besin Allerjisi
Metin Aydoğan

Olgularla Besin Allerjisinde Anafilaksi
Esen Demir
PANEL : NEONATAL ENDOKRİNOLOJİ

Oturum Başkanı :
Feyza Darendeliler,
Ömer Tarım

Yenidoğanda TSH Yüksekliğinin Yönetimi
Cengiz Kara

Yenidoğanda Adrenal Yetmezlik Tanı ve Tedavisi
Ömer Tarım
10:00 - 10:30 Kahve Arası
10:30 - 11:30 PANEL : KİSTİK FİBROZİS

Oturum Başkanları :
Nihat Sapan,
Haluk Çokuğraş

Tanı ve Yenidoğan Taraması
Fazilet Karakoç

Tedavi
Ayşe Ayzıt Atabek
PANEL : ONKOLOJİ

Oturum Başkanları :
Betül Sevinir,
Metin Demirkaya

Olgularla Pediatrik Onkoloji Yaklaşımı, Nöroblastom ve Ayırıcı Tanısı
Serap Aksoylar
11:30 - 12:30 PANEL : 4 DÖRTLÜK BAĞIŞIKLIK TOPLANTISI

Bebeklerde Beslenme ve Bağışıklık
Ateş Kara
Zeynep Tamay
Ömer Erdeve
Funda Özgenç
PANEL : HİPOGLİSEMİ TANI VE TEDAVİSİ

Oturum Başkanları :
Ömer Tarım,
Cengiz Kara

Endokrin Yaklaşım
Erdal Eren

Metabolik Yaklaşım
Halil Sağlam
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:30 PANEL : ÇOCUKLARDA BESLENMENİN GELİŞİMSEL TEMELİ

Oturum Başkanları :
Tanju Başarır Özkan,
Ayşen Uncuoğlu

Tad Duyusunun Gelişimi ve Beslenmeyle İlişkisi
Ayşe Selimoğlu

0 - 1 Yaş Beslenmesi
Raşit Vural Yağcı
PANEL: ÇOCUKLUK ÇAĞINDA SIK KARŞILAŞILAN İMMÜNOLOJİK KONULAR

Oturum Başkanları :
Şebnem Kılıç Gültekin,
Aydan İkincioğulları

Sık Enfeksiyon Geçiren Çocuğa Yaklaşım
Yıldız Camcıoğlu

Süt Çocuğunun Geçici Hipogamaglobulinemisi Tanı ve Tedavi
Safa Barış

14:30 - 15:30 KONFERANS : GASTROENTEROLOJİ

Oturum Başkanı :
Fügen Çullu Çokuğraş

Süt Çocuğu Fonksiyonel GİS Hastalıkları (Kılavuz Eşliğinde)

Ömer Faruk Beşer
KONFERANS: IVIG TEDAVİSİ

Oturum Başkanı:

İlhan Tezcan

IVIG Tedavisini Kime - Nasıl Verelim?
Aydan İkincioğulları
15:30 - 16:00 Kahve Arası
16:00 - 17:00

PANEL : ALLERJİK HASTALIKLAR

Oturum Başkanları:
Nihat Sapan,
Esen Demir

Atopik Dermatitte Cilt Bariyeri
Nermin Güler

Allerjik Yürüyüş ile Besin Allerjisinden Astıma (5 yaş Altı Çocuklarda Astım)
Haluk Çokuğraş

PANEL : MALABSORBSİYONLU HASTAYA YAKLAŞIM

Oturum Başkanları:
İlhan Tezcan,
Engin Tutar

İmmünolog Gözüyle
Ahmet Oğuzhan Özen

Gastroenterolog Gözüyle
Tufan Kutlu
17:00 - 18:00

PANEL : ÇOCUK HASTALIKLARININ FARKLI YÜZLERİ

Oturum Başkanları :
Haluk Çokuğraş,
Yücel Taştan

D Vitamini Hakkında Herşey
Emin Ünüvar

Adölesan Sorunları
Müjgan Alikaşifoğlu

KONFERANS :

Oturum Başkanları :
Tanju Özkan,
Tufan Kutlu

Çocuklarda Akut Gastroenterite Yaklaşım ve Yönetiminde Yenilikler
Reha Artan
18:00 - 18:45 Poster Tartışması
19:00 - 21:00 Akşam Yemeği
13 Mart 2018, Salı
  A Salonu B Salonu
07:30 - 08:00 Sözel Sunumlar

Oturum Başkanları :

Nilgün Köksal,
Halil Sağlam
Sözel Sunumlar

Oturum Başkanları:
Ergün Çil,
Mehmet Okan
08:00 - 09:00 PANEL : TND REHBERLER - TRANSFÜZYON - SIVI TEDAVİSİ

Oturum Başkanları:
Nilgün Köksal,
Nuray Duman

Kan Ürünleri Transfüzyon Rehberi
Merih Çetinkaya

Yenidoğanda Sıvı ve Elektrolit Dengesi Rehberi
Zeynep İnce
 
09:00 - 10:00 PANEL : TND REHBERLERİ – SARILIK - DOĞUM ODASI YÖNETİMİ

Oturum Başkanları:
Asuman Çoban,
Hilal Özkan

Yenidoğan Sarılıklarında Yaklaşım, İzlem ve Tedavi Rehberi
Asuman Çoban

Doğum Odası Yönetimi Rehberi
Ayşegül Zenciroğlu
PANEL: ALGORİTMALARLA KARDİYOLOJİK PROBLEMLER

Oturum Başkanları :
Ergün Çil,
Özlem Bostan

Çocuklarda Aritmi ve Bradikardilerin Algoritması
Kadir Babaoğlu

Çocuklarda Duyulan Üfürümler ve Algoritması
Sevcan Erdem

Çocuklarda Göğüs Ağrıları ve Algoritması
Fahrettin Uysal
10:00 - 10:30 Kahve Arası
10:30 - 11:30 PANEL : ÇOCUK ENFEKSİYON

Oturum Başkanları :
İbrahim Ildırım,
Solmaz Çelebi

Enfeksiyon Hastalıklarında Laboratuvar Tanı
Mehmet Turgut

Enfeksiyon Hastalıkları ve Probiyotikler
Özden Türel
PANEL : ÇOCUK NÖROLOJİ

Oturum Başkanları :
Mehmet Sait Okan,
Coşkun Yarar

Ataksi ile Gelen Çocuğa Yaklaşım
Özlem Özdemir, Arzu Ekici
11:30 - 12:30 PANEL : SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARINDA YAPARKEN YIKMAYAN TEDAVİLER

Ateş Kara,

Hasan Tezer
PANEL : ÇOCUK NÖROLOJİ

Oturum Başkanı :
Mehmet Sait Okan

Konvülsiyon ile Gelen Çocuğa Yaklaşım ve Ayırıcı Tanı
Coşkun Yarar, Bülent Kara
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:30

PANEL : METABOLİZMA ENDOKRİN ORTAK OTURUMU

Oturum Başkanları :
Feyza Darendeliler,
Turgay Coşkun

Düşük Alkalen Fosfataz : Tedavi Edilebilir Yeni Bir Hastalık
Halil Sağlam

PANEL : KONSÜLTASYON HEMATOLOJİSİ - I

Oturum Başkanları:
Ünsal Günay,
Birol Baytan

Olgu Sunumları ile Lökostozlu Çocuğa Yaklaşım ve Ayırıcı Tanı
Meryem Albayrak

Olgu Sunumları ile Lökopenili Çocuğa Yaklaşım ve Ayırıcı Tanı
Deniz Karapınar

14:30 - 15:30 PANEL : ROMATOLOJİ

Oturum Başkanları :
Osman Dönmez,
Şebnem Kılıç

FMF Dışı Periyodik Ateş Sendromları
Betül Sözeri

Sistemik Jüvenil İdiopatik Artrit
Özgür Kasapçopur
PANEL : KONSÜLTASYON HEMATOLOJİSİ - II

Oturum Başkanları:
Adalet Meral Güneş,
Melike Sezgin Evim

Olgu Sunumları ile Trombozlu Çocuğa Yaklaşım ve Ayırıcı Tanı
Namık Özbek
15:30 - 16:00 Kahve Arası
16:00 - 17:00 PANEL : NEFROLOJİ

Oturum Başkanları :
Sevgi Mir,
Salim Çalışkan

Çocuklarda Tuvalet Eğitimi Ne Zaman, Nasıl Olmalı?
Ilmay Bilge

Olgularla Enürezis Noktürna ve Güncel Tedavi
Cengiz Candan

Hemolitik Üremik Sendrom (HÜS) ve Güncel Tedavi
Pelin Ertan
PANEL : TND REHBERLERİ - HİPOKSİK İSKEMİK ENSEFALOPATİ - NEONATAL HEMODİNAMİ

Oturum Başkanları:
Hülya Bilgen,
Suna Oğuz

Neonatal Hipoksik İskemik Ensefalopatide Tanı ve Tedavi Rehberi
Abdullah Kumral

Neonatal Hemodinami ve Hipotansiyon Rehberi
Neslihan Tekin
17:00 - 18:00 PANEL : NEFROLOJİ

Oturum Başkanları :
Ali Anarat,
Harika Alpay

Olgularla Hipertansiyon ve Güncel Tedavi
İpek Kaplan Bulut

Antenatal Hidronefroz Tanısı Almış Bebeğe Yaklaşım ve İzlem
Ebru Yılmaz
 
18:00 - 18:45 Poster Tartışması
20:30 - 24:00 Akşam Yemeği
14 Mart 2018, Çarşamba
  A Salonu   B Salonu
09:00 - 10:00

KONFERANS : İSTATİSTİK

Oturum Başkanları :
Tanju Başarır Özkan,
Turgut Özeke

Yayınlarda Yapılan İstatistiksel Hatalar
İlker Ercan

  HEMŞİRELİK OTURUMLARI
09:00 - 09:30 KONFERANS :

Oturum Başkanları :
Nurcan Özyazıcıoğlu,
Funda Uçar

Ülkemizde Çocuk Sağlığının Durumu (Dünü, Yarını, Bugünü)
Hümeyra Akkaya
10:00 - 11:00 PANEL

Oturum Başkanı:
Nihat Sapan

Dış Ortam Faktörlerinin Astım Üzerine Etkisi
Şükrü Çekiç

İç Ortam Faktorlerinin Astım Üzerine Etkisi
Yasin Karalı
09:30 - 10:30 KONFERANS :

Oturum Başkanları :
Semiha Mutlu Özgür,
Ayla İrem Aydın

Pediatrik Epilepsi Hemşireliği
Nurhan Halaç
11:00 - 12:00 KONFERANS : AKILCI İLAÇ KULLANIMI
Nihat Sapan

Ödül Kazanan Posterlerin ve Sözel Bildirilerin Sunumu

Oturum Başkanı :
Nihat Sapan
10:30 - 10:45 Ara
10:45 - 11:30 PANEL :

Oturum Başkanları :
Elif Çelik,
Meryem Atak

Çocuk Hemşireliğinde Sık Karşılaşılan Semptomlar

İnfantil Kolik

Gülizar Ercan

Ateş
Ayşegül Aksu Salar

Hipertansiyon
Dilek Vural

Tranplantasyon Sonrası Karşılaşılan Sorunlarda Hemşirelik Bakımı
Mercan Çelenk
12:00 - 12:15 Kapanış Töreni 11:30 - 12:15 KONFERANS :

Oturum Başkanları :

Seçil Salarcı,
Nurcan Özyazıcıoğlu

Çocuk Hemşireliğinin Görünür Olması
Nesrin Güler
   
12:15 - 13:00 PANEL : EMZİRME - TAMAMLAYICI BESLENMEYE GEÇİŞ VE HEMŞİRENİN SORUMLULUKLARI

Oturum Başkanları:
Semra Sürenler,
Aylin Vatansever

Emzirme
Emine Aslan

Tamamlayıcı Beslenmeye Geçiş
Volkan Özkaya